Obywatelska Kontrola Wyborów

Jeśli:

 • posiadasz grupę osób, które możesz skierować do pracy w obwodowych
 • zobaczyć od środka,jak funkcjonuje nasza demokracja
 • uczestniczyć w liczeniu głosów
 • współtworzyć pierwszą ogólnopolską obywatelską i bezpartyjną sieć sprawowania bezpośredniej władzy w państwie
 • otrzymać dietę od 350 zł do 500 zł za jeden dzień pracy w komisji

Zgłoś się.

UWAGA
1.Praca w obwodowej komisji wyborczej jest wynagradzana przez urząd gminy.
2.Do pracy w komisji mogą kierować podmioty startujące w wyborach i gmina musi zatrudnić wskazanych kandydatów.

Jakie wynagrodzenie przysługuje członkom komisji?
Rozwiń tekst klikając

Członkowi obwodowej komisji wyborczej przysługują:

 • zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzaniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania,
  w wysokości od 350 do 500 zł (czytaj szczegóły uchwały PKW)
 • diety na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (dieta nie przysługuje za dzień wyborów),
 • zwrot kosztów przejazdów i dojazdów publicznymi środkami komunikacji (za zgodą przewodniczącego komisji może to być zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem),
 • przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
 • korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Opis szczegółowych warunków zatrudnienia znajdziesz w treści Kodeksu Wyborczego oraz w decyzjach PKW.

 

Dlaczego ta funkcja obywatelska jest bardzo ważna
Czytaj więcej o idei tego projektu

Czasami istotne dla sposobu pełnienia władzy bywa kilka procent głosów w wyborach, które decydują o samodzielnej większości w Sejmie lub koalicji. Wady organizacji procesu weryfikacji ważności głosów i ich liczenia, mogą być pokusą dla działaczy partyjnych zasiadających w komisjach wyborczych,by poprawić wyniki ich „ukochanej” partii.
Dla społeczeństwa obywatelskiego wyjątkowo istotna jest zatem dbałość o szczegóły, o najmniejsze liczby przy podliczeniu i ocenie każdej karty głosowania.
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą, rozpocznij rejestrację: