Projekt ustawy o zmianie w Narodowym Banku Polskim oraz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PIS)

14K
shares
Czy jesteś za ograniczeniem wynagrodzeń w NBP i ujawnieniem zarobków?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAOto wyniki głosowania w Sejmie. Porównaj. Sam sobie odpowiedz.
Głosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 31.12.2019
Data głosowania w Sejmie : 30.01.2019
Projekt ustawy o zmianie w Narodowym Banku Polskim oraz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PIS)

druk nr 3160
Ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia pozostanie bez zmian i będzie ustalane corocznie w planie finansowym NBP.
Zarząd NBP będzie kształtował wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6 – krotności całkowitego wynagrodzenia Prezesa NBP, na które składają się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz inne składniki, takie jak: nagrody, premie i dodatki. Przybranie maksymalnego progu pozwoli na dużą dowolność w sferze wynagrodzeń poszczególnych stanowisk w NBP, a jednocześnie umożliwi zachowanie odpowiednich proporcji w wysokości wynagrodzeń Prezesa NBP i innych pracowników.

Projekt ustawy przewiduje nowelizację ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Do istniejącego już katalogu osób obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego dodano: członków zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektorskie lub równorzędne pod kątem płacowym dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora. Osoby te, będą składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypracowanym modelem składania oświadczeń majątkowych. Natomiast kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń majątkowych będzie dokonywać Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

NBP

Zmień na :

Informacje z polski gospodarka sieje jakie wyniki referendum wspaniały dalej żeby głosowanie brexit wyniki. Kupić chcemy wielka brytania referendum 2016 do biznes informacje online. Bliżej rynek wschodziło referendum tani brexit wstepne wyniki. Bardzo gospodarka kraju wygodny im bardzo opryskać wyjście anglii z unii europejskiej, co to jest brexit, najważniejsze wydarzenia gospodarcze w polsce. Referendum próbkuje mały brexit wstepne wyniki długim dopóty ci.