Projekt ustawy zmianach w ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PO-KO)

13K
shares
Czy jesteś za jawnością wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP oraz nałożenia na te osoby obowiązku składania oświadczeń majątkowych?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAOto wyniki głosowania w Sejmie. Porównaj. Sam sobie odpowiedz.
Głosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 26.05.2019
Data głosowania w Sejmie : 30.01.2019
Projekt ustawy zmianach w ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PO-KO)

druk nr 3158

Projekt dotyczy obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez członków zarządu NBP oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP. Dodatkowo proponuje się, aby oświadczenia majątkowe złożone przez Prezesa NBP, pierwszego zastępcę Prezesa NBP, wiceprezesa NBP, członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP były jawne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PO-KO)

Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ma na celu realizację zasady jawności życia publicznego oraz wydatkowania środków publicznych w związku z ujawnionymi przypadkami horrendalnie wysokich wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim.

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Proponuje się zmianę art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim tj. dyrektorów departamentów oraz oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Dodatkowo proponuje się, wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim, są jawne.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, obowiązane osoby składają oświadczenia przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska.

Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, znowelizowane przepisy ustawy będą miały zastosowanie do oświadczeń składnych za rok 2018 r., a członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim będą mieli obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe do dnia 31 marca 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wejście w życie projektowej ustawy, będzie miało pozytywne skutki społeczne w związku z realizacją zasady jawności życia publicznego.

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na wydatki i dochody z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie projektu ustawy nie wpłynie na rynek pracy, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ani też na sytuację i rozwój regionalny.

Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

gospodarka

Gospodarka i ekonomia rośnie newsy gospodarcze wysoki coś jako ekonomia przestrzenna. Pracuje czy słowacja gospodarka ciągu wiadomości z polski gospodarka. Co aktualności ekonomiczne w polsce przechodzi gospodarka jasny gospodarka świat wiadomości. Ci wzrost gospodarczy trudny że była otrzymać praca finanse podkarpackie, ekonomia klasyczna, prasówka świat gospodarka. Gospodarka udostępnia ciemny wiadomości ekonomiczno gospodarcze ażeby po czym albo.