GŁOSUJ W SEJMIE

 

MOŻESZ GŁOSOWAĆ ZAMIAST POSŁA
Czytaj więcej o idei tego projektu

 
Naszą aktywnością pragniemy wyrazić swój szczególny szacunek dla art. 4 konstytucji RP, który daje prawo SUWERENOWI do decydowania BEZPOŚREDNIEGO. Chcemy zwrócić uwagę na to że jest on powszechnie lekceważony przez polityków wszystkich partii.


Rozpoczęliśmy wdrażanie tego innowacyjnego na skalę Polski projektu i będziemy rozwijać go tak, aby w przyszłości stał się rekomendacją – instrukcją głosowania dla posłów. Będziemy chcieli, aby w przyszłości wszyscy kandydaci Kukiz15 w wyborach do Europarlamentu, do Sejmu, Senatu i do organów samorządowych zobowiązywali się uwzględniać bezpośrednie decyzje czy instrukcji obywateli.

Pragniemy szeroko umożliwić bezpośredni wpływ Obywateli
na proces tworzeniu prawa – bo wierzymy,

że większość zainteresowanych życiem publicznym obywateli zawsze podejmie mądrzejsze decyzje, których skutki finansują ze swoich podatków, niż 460 posłów poddanych presji partyjnego wodza i lobbystów.


WERSJA TESTOWA – JAK TO DZIAŁA?
Czytaj więcej o wersji testowej
 
Poniżej przedstawiamy wersję testową systemu e-voting dla głosowań Sejmowych. Na wykazie znajdziesz projekty głosowań, które były lub będą poddawana pod głosowanie w Sejmie.
Dlaczego w wersji testowej?

Chaotyczny system prezentacji posłom projektów głosowanych ustaw nastręcza wiele trudność w udostępnieniu obywatelom możliwości podejmowania bezpośrednich decyzji, jako instrukcji dla posłów.

Musimy sprawdzić jak poradzimy sobie z faktem, iż posłowie a także Obywatele są zaskakiwani w ostatniej chwili przed posiedzeniem w Sejmie nowymi projektami, z którymi często nie ma czasu się zapoznać lub ze zmianami wprowadzanymi na chwilę przed samym głosowaniem, które zmieniają znacząco sens uchwalanego prawa.

Aby korzystać z e-votingu należy posiadać konto zarejestrowane w systemie Kukiz15, być zalogowanym i mieć pierwszy poziom uprawnień. Bez tych uprawnień, możesz przeglądać wyniki głosowań.

W okresie testowym możesz :

  • głosować na projekty, których głosowanie w Sejmie już się odbyło
  • posłowie mogą przed głosowaniem wziąć pod uwagę wynik e-votingu ale nie są do tego zobowiązani w czasie testowania systemu

Im więcej Obywateli zacznie brać udział w e-votingu tym silniejsza i bardziej zobowiązująca będzie Wasza rekomendacja.
Czy jesteś za przyznaniem tzw. 13 emerytury i renty. Świadczenie jednorazowe w 2019 roku.
gospodarka
14 May 2019
Dla łapówkarzy dożywotni zakaz pracy we wszystkich instytucjach państwowych i spółach skarbu państwa.
korupcja
14 May 2019
Czy zwolnić KHGM od dodatkowych podatków na rzecz państwa?
gospodarka
14 May 2019
Czy jesteś za emeryturą dla matek, które wychowały czwórkę dzieci i nie osiągnęły lat pracy, są bez emerytury oraz nie mają teraz godnego dochodu, by się utrzymać?
świadczenia socialne
14 May 2019
Czy jesteś za przyznaniem premierowi uprawnień przyznawania nagród osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia?
Rada Ministrów
14 May 2019
Czy jesteś za dofinansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa w kwocie 1 mld 260 mln złotych?
podatki
14 May 2019
Czy jesteś za tym, aby kandydatem w wyborach samorządowych nie mogła być osoba skazana?
Wybory
14 May 2019
Czy jesteś za jawnością wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP oraz nałożenia na te osoby obowiązku składania oświadczeń majątkowych?
gospodarka
14 May 2019