Poselski projekt █ klubu KUKIZ15 █ ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

12K
shares
Dla łapówkarzy dożywotni zakaz pracy we wszystkich instytucjach państwowych i spółach skarbu państwa.
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAGłosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 31.12.2019
Data głosowania w Sejmie : 03.04.2019
Poselski projekt █ klubu KUKIZ15 █ ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 3288
Projekt ustawy antykorupcyjnej ma na celu całkowitą eliminację osób skorumpowanych z życia publicznego. Zgodnie z ustawą łapówkarze będą dożywotnio pozbawieni: możliwości pracy we wszystkich instytucjach państwowych (w tym samorządowych), możliwości pracy w zarządach i radach spółek Skarbu Państwa i samorządowych, biernego prawa wyborczego, czyli możliwości kandydowania we wszystkich wyborach, możliwości pracy w wymiarze sprawiedliwości oraz możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne. Projekt ustawy przewiduje również pełną jawność dochodów i wydatków partii politycznych, zakaz pracy posłów i senatorów w spółkach Skarbu Państwa (także w 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu) oraz jawne rejestry umów z zewnętrznymi kontrahentami we wszystkich instytucjach publicznych.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Głosowanie w Sejmie