Projekt ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego

16K
shares
Czy jesteś za tym, aby kandydatem w wyborach samorządowych nie mogła być osoba skazana?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAOto wyniki głosowania w Sejmie. Porównaj. Sam sobie odpowiedz.
Głosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 31.12.2019
Data głosowania w Sejmie : 30.01.2019
Projekt ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego

druk nr 3163
Projekt ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego
Zgodnie z projektem na wójta, burmistrza ani prezydenta miasta nie będzie można wybrać osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe na każdą karę. Projekt zakłada również wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców z 3 do 5 dni od dnia wniesienia wniosku. We wniosku o dopisanie do spisu wyborców trzeba będzie podać również informację na temat adresu czasowego przebywania.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Głosowanie w Sejmie

Zmień na :

Wybory