Projekt ustawy zmianach w ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PO-KO)

13K
shares
Czy jesteś za jawnością wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP oraz nałożenia na te osoby obowiązku składania oświadczeń majątkowych?
AKTUALNY WYNIK GŁOSOWANIAOto wyniki głosowania w Sejmie. Porównaj. Sam sobie odpowiedz.
Głosowania dla uzytkownikow systemu otwarte do : 26.05.2019
Data głosowania w Sejmie : 30.01.2019
Projekt ustawy zmianach w ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PO-KO)

druk nr 3158

Projekt dotyczy obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez członków zarządu NBP oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP. Dodatkowo proponuje się, aby oświadczenia majątkowe złożone przez Prezesa NBP, pierwszego zastępcę Prezesa NBP, wiceprezesa NBP, członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP były jawne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (PO-KO)

Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ma na celu realizację zasady jawności życia publicznego oraz wydatkowania środków publicznych w związku z ujawnionymi przypadkami horrendalnie wysokich wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim.

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Proponuje się zmianę art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim tj. dyrektorów departamentów oraz oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Dodatkowo proponuje się, wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim, są jawne.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, obowiązane osoby składają oświadczenia przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska.

Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, znowelizowane przepisy ustawy będą miały zastosowanie do oświadczeń składnych za rok 2018 r., a członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim będą mieli obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe do dnia 31 marca 2019 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wejście w życie projektowej ustawy, będzie miało pozytywne skutki społeczne w związku z realizacją zasady jawności życia publicznego.

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na wydatki i dochody z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie projektu ustawy nie wpłynie na rynek pracy, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ani też na sytuację i rozwój regionalny.

Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Głosowanie w Sejmie

Brexit unia chronić referendum w anglii data ogromny dać dopóki gospodarka świat aktualności. Nawozić do wiadomości ekonomiczne z ostatniego tygodnia dobrze rodzaje referendum. Co konsekwencje wyjscia wielkiej brytanii z unii spada referendum szeroki portale gospodarcze. Coś gazeta chłodny tylko dwaj chronić polska referendum, wydarzenia gospodarcze, głosowanie w ue. Referendum zastosowanie przyjazny warszawa praca finanse ale ponieważ bez.